Sivilarkitekt Nils Haugrud
Øvre Slottsgate 14
0157 Oslo
Tlf. 9518 9518 -e-post: nhaugrud@online.no

 

 
AVSLUTTEDE PROSJEKTER
33/2998 Ankerveien 28 B
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
Kjeller-50
 
Beskrivelser /Diverse
Verdi- og lånetakst
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
27/1235 Ankerveien 91. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
Plan - 50
 
Beskrivelser /Diverse
IG-tillatelse
Vinduer og ytterdører
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
27/2320 og -21. Ankerveien 94 C og D. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 94c-100
  94d-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
3/176 Askeveien 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/10 Aspeveien 25. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -1000 Hus A-B -100
Situasjonsplan -250 Hus C-D -100
  Garasjer -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
IG begge
Ramme A-B
Ramme C-D
Vann/avfall A-B
Vann/avfall C-D
 Kontroll
Kontrollplan
 
Blanketter
 
 
28/98 Bekkefaret 20. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus A-B -100
Situasjonsplan-250 Hus C-D -100
  Garasjer -100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A-B
Rammetillatelse Hus C-D
Tillatelse Carport
Beskrivelser /Diverse
TEST
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
158/340 Bernt Knutsens vei 43. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan-Fasader-100
Situasjonsplan-250 Carport -100
Beskrivelser /Diverse
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
27/918 Binneveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A -100
Situasjonsplan-250 Hus B -100
  Hus C -100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A
Rammetillatelse Hus B
Rammetillatelse Hus C
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Carport
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
157/339 Birger Olivers Vei 31. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Bolig -100
Situasjonsplan -250  
Beskrivelser /Diverse
Rammetilltatelse
Rammetillatelse - Riving
Beskrivelser /Diverse
IG-tillatelse-riving
IG-tillatelse-bolig
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
194/288 Bjerkefaret 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B -100
Situasjonsplan-250 Hus C-D -100
Tegnigner
Garasje -100
Boliger -50
Beskrivelser /Diverse
IG-tillatelser - alle
IG-tillatelse - riving
  Fotos
 
 
Beskrivelser/Div
Rammetilltatelser - alle
 
53/21 Blåsbortveien 19. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
  Carport-100
Arbeidstegninger
Arbeidstegning-50
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
181/592 Brattvollveien 12. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A -100
Situasjonsplan-250 Hus B -100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A
Rammetillatelse Hus B
Beskrivelser /Diverse
Endret Rammetillatelse Hus A
Endret Rammetillatelse Hus B
Beskr./Diverse
IG-tillatelse Hus A
IG-tillatelse Hus B
Beskr./div
Beregninger
 
33/3046 Dagaliveien 32. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Bolig -100
Situasjonsplan -500 Garasje -100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse
Igangsettingstillatelse
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
86/409 Disenveien. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  Bolig -100
Situasjonsplan -250 Garasje -100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Riving
Rammetillatelse Bolig
Beskrivelser /Diverse
Foretak og ansvar
Grensesnittmatrise - prosjektering
 IG
IG og bruk
 
Beskrivelser/Div.
Myndighetskrav
IG-tillatelse
Fundamentplan
58/119 Dovresvingen 9. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tegn A-B-100
Situasjonsplan-250 TegnC-D-100
  Garasje-100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A-B
Rammetillatelse Hus C-D
Rammetillatelse Carport
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Rivetillatelse enebolig
 
Beskrivelser /Diverse
IG-tillatelse Hus A-B
IG-tillatelse Hus C-D
IG-tillatelse Garasje
Blanketter
 
 
 
27/667 Eddaveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250 Car port
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse
Seksjonering
Beskrivelser /Diverse
Propspekt
Beskrivelse
  Fotos
 
 
Blanketter
IG-tillatelse
 
27/666 Eddaveien 10. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B -100
Situasjonsplan - 250 Hus C-D -100
  Garasje -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Ledningsinfo
Rammetillatelse
IG-tillatelse Riving
  Fotos
Ramme Hus A-B
Ramme Hus C-D
Avfall
Blanketter
 
 
156/99 Ekebergveien 189. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan - 250 Carport -100
Støyskjerm - 250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse
Foretak
  Fotos
 
 
Blanketter
IG-tillatelse
Tillatelser Garasjer
183/11 Ekebergveien 192. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B-100
  Hus C-D-100
  Garasje A-B-C-100
Arbeidstegninger
Hus A-B-50
Hus C-D-50
Beskrivelser /Diverse
Tillatelse - Garasje
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
11/321 Elvefaret 45 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader A-B -100
Situasjonsplan - 250 Plan/Fasader C-D -100
Beskrivelser /Diverse
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Beskrivelser /Diverse
Ramme Hus C
Ramme Hus D
Beskrivelser /Diverse
Ramme Riving
IG-tillatelse Riving
Beskr./Div.
IG-tillatelse
 
25/537 Furulundsveien 6. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
160/95 Granstuveien 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan - 250 Garasjer - 100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - riving
Rammetillatelse - oppføring
Beskrivelser /Diverse
Veierklæring
Rammetillatelse - garasjer
Tillatelser
IG Bolig
IG Begge garasjer
Tillatelse
IG Riv
 
157/170 Granveien 8 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan - 250 Garasje -100
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse
Rammetillatelse - riving
Beskrivelser /Diverse
IG-tillatelse-riving
IG-tillatelse-bolig
Foretak og ansvar
  Beskrivelser/Div.
Grensesnittmatrise PRO
Grensesnittmatrise UTF
Myndighetskrav
Arb.Tegninger
Boliger -50
 
4/35 Guldbergs vei 30. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B-100
Situasjonsplan-250 Hus C-D-100
Perspektivtegning Garasje A-B-100
   
Beskrivelser /Diverse
Beskrivelse/beregninger
Romskjema
Std. rørleggerleveranse
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A-B
Rammetillatelse Hus C-D
 
 
  Fotos
Eks bolig sv
Eks bolig nø
Eks bolig sø
Eks bolig nv
Blanketter
 
 
 
 
35/194 Heggelibakken 19. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
4/13 Heggeliveien 47. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500  
Situasjonsplan-250  
Plan/Fasader-100  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Rammetillatelse bruksendring
Rammetillatelse nybygg
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
158/123 Hyggeveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500  
Situasjonsplan-250  
Plan/Fasader-100  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse
IG-tillatelse
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
181/282 Kpt.Oppegaards v.34. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Enebolig -100
Plan -250 Tomannsb -100
  Carport -100
   
Arbeidstegninger
-50 Enebolig
 
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Rammetillatelse - riving
Rammetillatelse - enebolig
Rammetillatelse - tomannsbolig
 Beskr./Div.
Igangset.tillat.- RIving
Igangset.tillat - Enebolig
Igangset.tillat.- Tomannsbolig
Blanketter
Foretak og ansvar
Grensesnittmat. - prosj.
Grensesnittmat. - utfør.
Kontrollplan
157/134 Kirkeåsveien 19. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Hus A-B -100
Plan -250 Hus C-D -100
Snitt - 250 Hus E-F -100
  Garasje -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
28/512 Kvernveien 1D. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
160/139 Kåres Vei 23. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader Hus A -100
Situasjonsplan - 250 Plan/Fasader Hus BC -100
Beskr. /Diverse
Rammetillatelse - Hus A
Rammetillatelse - Hus B-C
Beskr. /Diverse
Rivetillatelse - Bolig + uthus
 
Beskr. /Diverse
IG Tomannsbolig
IG Enebolig
Blanketter
 
 
33/1873 Kragsvei 12 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  Plan/Fasader-100
  Garasje-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
59/580 Langåsveien 4B.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
82/60 Lina Nordbys veg 3. Nannestad.
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan -250  
Plan/Fasader -100  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Div
Tillatelse til tiltak
 
 Beskr./Div.
 
 
Blanketter
 
 
149/237 Linneaveien 17
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - bolig
Endret tillatelse
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
27/504 Lybekkveien 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasader-100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - bolig
Rammetillatelse - garasje
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
123/55 Midtveien 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasader-100
Situasjonsplan -250 Garasje - 100
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Tillatelse til sammenføying
Rammetillatelse - riving
  Ramme
Ramme boliger
 
Tillatelser
IG Riving av uthus
 
123/48 Midtveien 28. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Sit.plan-250 Hus B-100
  Garasje - 100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rivetillatelse - garasje
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
29/312 Mikjelsbakken 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
48/31 Møllesvingen 10 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasader-100
Situasjonsplan-250 Gammelt hus-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - tomannsbolig
Rammetillatelse - ombygging
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
63/331 Nedre Dyrhusbakken 3 og 5. Asker
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan - 500 Plan/fasade Hus A -100
Kart -500 - nr. 3 Plan/fasade Hus B -100
Kart -500 - nr. 5 Garasjer -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Grensesnittmatrise - prosj.
Myndighetskrav
Foretak og ansvar
Beskrivelser/Div.
Rammetill. nr 3
Rammetill. nr.5
IG-tillatelse nr.3
IG-tillatelse nr.5
Beskrivelser/Div.
Kontrollplan
Prosjekteringsforutsetninger
 
157/317 Nordseter Terrasse 9. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
158/34 Oberst Rodes vei 5b og c. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B-100
Situasjonsplan-250 Hus C-D-100
  Hus E-100
Arbeidstegninger
Hus AB+CD -50
Hus E -50
 
Beskr. /Diverse
Tillatelse Hus A-B
Tillatelse Hus C-D
Tillatelse Hus E
 Beskr. /Diverse
Følgebrev
IG Riving enebolig
IG Riving bod/garasje
Blanketter
 
 
 
158/257 Oberst Rodes vei 40. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasader-100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
   
   
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Ledningskart
Eksisterende ledninger
Kumhøyder
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - bolig
Rammetillatelse - garasje
 
 
  Fotos
 
 
 
 
Blanketter
 
 
 
 
181/248 Oberst Rodes vei 76. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader A-100
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader B-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A
Rammetillatelse Hus B
Beskr. /Diverse
IG-tillatelse Hus A
IG-tillatelse Hus B
Blanketter
 
 
181/58 Oberst Rodes vei 87B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Enebolig - 100
Situasjonsplan-250 Tomannsbolig -100
  Garasjer - 100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Enebolig
Rammetillatelse Tomannsbolig
Beskr. /Diverse
IG-tillatelse Enebolig
IG-tillatelse Tomannsb.
Blanketter
 
 
40/605 Odden 32. Asker
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Boliger-100
Plan-250  
   
Arbeidstegninger
 
 
 
  Fotos
Nabobebyggelse 1
Nabobebyggelse 2
Nabobebyggelse 3
  Fotos
Foto nedside 1
Foto nedside 2
Foto nedside 3
Blanketter
 
 
 
33/3010 Orreveien 7b. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
11/64 Ostadalsveien 13. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader Hus A-B -100
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader Hus C-D -100
  Garasjer -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
181/192 P. A. Holms vei 20. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsboliger -100
Situasjonsplan-250 Garasje A-100
Meldinger
Garasje B-100
Garasje C-100
Beskrivelser /Diverse
Ramme Hus A-B
Ramme Hus C-D
Besk./Div
IG Hus A-B
IG Hus C-D
Beskr./Div.
Foretak og ansvar
Grensesnittmat. - prosj.
12/140 Plankedalsveien. Røyken
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 1000 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan - 250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskr./Diverse
Rammetillatelse
IG-tillatelse
 Beskr./Diverse
 
 
Blanketter
 
 
158/60 Ringshusstubben 6. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig -100
Situasjonsplan -250 Enebolig -100
  Carport -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse enebolig
Rammetillatelse tomannsbolig
Rammetillatelse bod-garasje
Beskr./Div.
IG - enebolig
IG - tomannsbolig
IG - riving
Beskr./Div.
Endret IG - enebolig
 
158/301 Ringshusveien 24. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B -100
Situasjonsplan-250 Hus C-D -100
  Carport -100
   
Arbeidstegninger
 
 
 
Beskr./Diverse
Ramme Hus A-B
Ramme Hus C-D
Ramme GAR
 Beskr./Diverse
IG-tillatelse Hus A-B
IG-tillatelse Hus C-D
 
 
Blanketter
 
 
 
149/60 Sandstuveien 71. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250 Garasje -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetlllatelse
Rammetlllatelse - riving
  Fotos
 
 
Beskrivelser/Div.
IG-tillatelse
I
17/71 Skansenveien 5. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - Hus A-B
Rammetillatelse - Hus C-D
Beskrivelser /Diverse
Midlertidige brukstillatelser
 
Blanketter
 
 
9/472 Skogbrynet 27. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
  Utebod-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
28/281 Skogfaret 14. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Garasjetilbygg -100
Fasader -250 Garasje -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
144/736 Solåsveien 16. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse
Sammenføying - eks. bolig
IG-tillatelse
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
29/181 Sondrevegen 15. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Eneboliger -100
Situasjonsplan -250 Garasje A -100
  Garasje B -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Ramme Bod-Garasje
IG - riving
IG - enebolig
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/228 Stasjonsveien 6. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-D-100
Plan-250 Hus E-H-100
  Garasje-100
Arbeidstegninger
Arbeidstegning AB/EF- 50
Arbeidstegning CD/GH- 50
 
Beskr./Diverse
Perspektivtegning
Plantegninger - 100
 
Beskr./Diverse
IG-tillatelse Hus ABCD
IG-tillatelse Hus EFGH
IG-tillatelse Garasje
Beskr./Diverse
Rammetillatelse ABCD
Rammetillatelse EFGH
Rammetillatelse Garasje
Beskr./Diverse
Endret tillatelse ABCD
Endret tillatelse Garasje
Avkjørselsplan (revidert)
27/807 Stasjonsveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
Arbeidstegning-50
 
Beskrivelser /Diverse
Uførelse
Perspektiv
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
102/607 Stovnerveien 33 C
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
Eks. bolig
 
Blanketter
 
 
102/321 Stovnerveien 72 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
Garasje -100 Hus C-100
Beskr. /Diverse
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Beskr. /Div.
Ramme Hus C
Ramme riving
Beskr./Div.
Arbeidsteginger -50
 
Beskr./Diverse
Godkjent garasje
IG-tillatelser - Alle
27/581 Sturlas vei 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  Plan-Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/259 Sørbyhaugen 11
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A og B -100
Situasjonsplan-250  
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse Hus A
Rammetillatelse Hus B
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
143/957 Trasoppveien 2C. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A og B -100
Situasjonsplan-250 Hus C og D -100
  Hus E og F -100
  HusG og H -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Godkjente foretak
  Fotos
 
 
Beskr./Diverse
Rammetillatelser - Alle
IG-tillatelser - Alle
41/937 Trosterudveien 19 b. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250 Garasjer -100
   
Arbeidstegninger
 
 
Godkjennelser
Rammetillatelse bolig
Igangsettingstillatelse
Tillatelse til riving
 Godkj.melding
Garasjer
 
 
Blanketter
 
 
41/514 Trosterudveien 61. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Boliger-100
Plan-250 Garasje-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/2761 Tråkka 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B-100
Situasjonsplan-250 Hus C-D-100
Arbeidstegninger
Hus A-B -50
Hus C-D -71
Beskrivelser/Diverse
Rammetillatelse Hus A-B
Rammetillatelse Hus C-D
Rammetillatelse Garasje
Beskrivelser/Diverse
IG-tillatelse Hus A-B
IG-tillatelse Hus C-D
IG-tillatelse Garasje
Beskrivelser/Diverse
Godkjente foretak - boliger
Godkjente foretak - garasje
Godkjent carport
49/386 Undelstadveien 31 C. Asker
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
158/412 Vangen 14. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan - 250 Plan/Fasader-100 A
Situasjonsplan -250 NY Plan/Fasader-100 B
Kart -500 Car Port-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
149/78 Vardeveien 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 A-B-100
  C-D-100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
149/348 Vardeveien 4 A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250 Arbeidstegninger -50
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Grensesnittmatrise prosjektering
Kontrollplan
Myndighetskrav
 Beskriv./Div.
Foretak og ansvar
Prosj.-forutsetninger
Tillatelse - oppføring
Blanketter
 
 
149/203 Vardeveien 10. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250 Garasje -100
   
Arbeidstegninger
Arbeidstegninger-50
Endret Tillatelse
Godkjennelser
Ramme riv. garasje
Ramme ny garasje
Ramme enebolig
 Beskriv./Div.
Foretak og ansvar
Kontrollplan
Myndighetskrav
Godkj.
Godkjent IG
Endringssøknad
149/939 Vardeveien 65. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan - 250 Garasje A og B - 100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Beregninger - garasjer
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
158/235 Vestbrynet 5
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasade A-100
Situasjonsplan-250 Plan/Fasade B-100
  Garasje A -100
  Garasje B -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
10/308 Vækerøveien 76. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan - 250 Plan/Fasader-100
  Garasjer-100
  Plan/Snitt-50
Arbeidstegninger
 
 
 
Beskrivelser /Diverse
Veiledning om forhold før IG
 
 
  Fotos
 
 
 
Blanketter
 
 
 
11/56 Vækerøveien 160. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
123/377 Økernliveien 5. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A og B -100
Situsjonsplan-250 Hus C-100
Arbeidstegninger
Hus A og B -50
Hus C -50
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Rammetillatelse -hus A
Rammetillatelse -hus B
Rammetillatelse -hus C
  Fotos
Foto av området
 
Blanketter
 
 
19/939 Ørneveien 11. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -1000 Plan/fasader -100
Situasjonsplan -250 Garasje Enkel -100
  Garasje Dobbel -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Div.
Rammetillatelse
Vedtak og vilkår for rammetill.
Notat til rammetill.
 Beskrivelser /Div.
IG-tillatelse
Godkjent melding om tiltak
Avfall
Blanketter
 
Godkj.enkel garasje
86/270 Østreheimsveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasader-100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
Arbeidstegninger
Bolig -50
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - enebolig
Rammetillatelse - garasje
Beskrivelser /Diverse
Følgebrev
Rammetillatelse - riving
Beskrivelser/Diverse
IG-tillatelse - enebolig
IG-tillatelse - garasje
Endret tillatelse
36/193 og 201 Øvrevollveien 65 og 71. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -1000 Plan/fasader -100
Plassering  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Rammetillatelse - bolig
Godkjenning - flytting garasje
 Beskrivelser /Diverse
Tilknytning vann og avløp
Kabelpåvisning
Blanketter